Stichting Hope and Healing

DE STICHTING

Stichting Hope and Healing staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft de ANBI-status.

Bestuur van de Stichting Hope and Healing:
Hans Schaap (voorzitter)
Hans Bauke Tuinier (penningmeester)
Arjan de Pee (secretaris)
Chris Vroon (alg. bestuurslid/aanspreekpunt inzamelactie ‘metalen’)
Carla Reurink (alg. bestuurslid)

Geschiedenis:
In 2001 is de Stichting Hope and Healing opgericht. Jan is toendertijd als alleenstaande vrijwilliger bij Mercy Ships begonnen. Mercy Ships biedt met zijn ziekenhuisschepen medische hulp aan de allerarmsten van de wereld. In 2004 is Jan getrouwd met Elizabeth, die al sinds 1994 bij Mercy Ships als vrijwilligster werkte. Elizabeth is afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. In 2006 is dochter Grace Isabella geboren. Sinds 2001 zijn Jan en Elizabeth werkzaam geweest in achtereenvolgens: Belize, Dominicaanse Republiek, Liberia, Guinee, Congo en Madagaskar. Elizabeth werkte eerst voornamelijk in het evangelisatieteam, en later als onderwijzeres voor de jonge kinderen op de internationale school aan boord van de "Africa Mercy". Jan begon als matroos en groeide door tot kapitein van de "Africa Mercy". In juni 2016 heeft de familie Tuinier afscheid genomen van Mercy Ships en vanaf september 2016 zijn ze aan de slag gegaan in Sosua, Dominicaanse Republiek. Daar hebben ze 3 jaar lang nauw samengewerkt met de Amerikaanse organisatie Cups Of Cold Water. In juli 2019 heeft de familie Tuinier hun werk in de Dominicaanse Republiek overgedragen aan getrainde jeugdleiders. Sinds augustus 2019 zijn Jan, Elizabeth en Grace Isabella in Nederland, en wonen in Rotterdam.
Jan werkt sinds die tijd als QHSE Manager bij Mercy Ships (walkapitein) en Elizabeth is vrijwilligster bij de Voedselbank in Rotterdam waarbij ze volop mensen kan bemoedigen en ook erg geniet van de multi-culturele samenleving! Dochter Grace Isabella gaat naar een Internationale school in Rotterdam.


Doordat er in de Dominicaanse Republiek vanaf het begin jeugdleiders betrokken zijn geweest bij het organiseren en regelen van programma's ter plekke, waren diezelfde jeugdleiders ook het antwoord om door te gaan met de visie en het werk van Hope and Healing, ook nadat de familie Tuinier vertrokken was.
Het gezin Tuinier is niet meer financieel afhankelijk van de Stichting, en hierdoor kunnen de giften voor Hope and Healing volledig voor projecten gebruikt worden. 

Meer weten? Onze contactgegevens: Contact opnemen

Stichting Hope and Healing


Bank: NL14 RABO 0361963548
t.n.v. Stichting Hope and Healing

info@hopeandhealing.nl

© 2016 Stichting Hope and Healing

Een product van Webcart