Stichting Hope and Healing

DE STICHTING

Stichting Hope and Healing staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft de ANBI-status.

Bestuur van de Stichting Hope and Healing:
Hans Schaap (voorzitter)
Hans Bauke Tuinier (penningmeester)
Arjan de Pee (secretaris)
Chris Vroon (alg. bestuurslid/aanspreekpunt inzamelactie ‘metalen’)
Carla Reurink (alg. bestuurslid)

Geschiedenis:
In 2001 is de Stichting Hope and Healing opgericht. Jan is toendertijd als alleenstaande vrijwilliger bij Mercy Ships begonnen. Mercy Ships biedt met zijn ziekenhuisschepen medische hulp aan de allerarmsten van de wereld. In 2004 is Jan getrouwd met Elizabeth, die al sinds 1994 bij Mercy Ships als vrijwilligster werkte. Elizabeth is afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. In 2006 is dochter Grace Isabella geboren. Sinds 2001 zijn Jan en Elizabeth werkzaam geweest in achtereenvolgens: Belize, Dominicaanse Republiek, Liberia, Guinee, Congo en Madagaskar. Elizabeth werkte eerst voornamelijk in het evangelisatieteam, en later als onderwijzeres voor de jonge kinderen op de internationale school aan boord van de "Africa Mercy". Jan begon als matroos en groeide door tot kapitein van de "Africa Mercy". In juni 2016 heeft de familie Tuinier afscheid genomen van Mercy Ships en vanaf september 2016 zijn ze aan de slag gegaan in Sosua, Dominicaanse Republiek. Daar werken ze nauw samen met de Amerikaanse organisatie Cups Of Cold Water. Een van de hoofdprojecten is het ondersteunen van de vele mensen die op en rond de vuilnisbelt van de stad Sosua leven. Zie "PROJECTEN" voor meer details.

Meer weten? Onze contactgegevens: Contact opnemen

Stichting Hope and Healing


Bank: NL14 RABO 0361963548
t.n.v. Stichting Hope and Healing

info@hopeandhealing.nl

© 2016 Stichting Hope and Healing

Een product van Webcart