Stichting Hope and Healing

DE STICHTING

Stichting Hope and Healing staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft de ANBI-status.

Bestuur van de Stichting Hope and Healing:
Hans Schaap (voorzitter)
Hans Bauke Tuinier (penningmeester)
Arjan de Pee (secretaris)
Chris Vroon (alg. bestuurslid/aanspreekpunt inzamelactie ‘metalen’)
Carla Reurink (alg. bestuurslid)

Geschiedenis:
In 2001 is de Stichting Hope and Healing opgericht. Jan is toendertijd als alleenstaande vrijwilliger bij Mercy Ships begonnen. Mercy Ships biedt met zijn ziekenhuisschepen medische hulp aan de allerarmsten van de wereld. In 2004 is Jan getrouwd met Elizabeth, die al sinds 1994 bij Mercy Ships als vrijwilligster werkte. Elizabeth is afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. In 2006 is dochter Grace Isabella geboren. Sinds 2001 zijn Jan en Elizabeth werkzaam geweest in achtereenvolgens: Belize, Dominicaanse Republiek, Liberia, Guinee, Congo en Madagaskar. Elizabeth werkte eerst voornamelijk in het evangelisatieteam, en later als onderwijzeres voor de jonge kinderen op de internationale school aan boord van de "Africa Mercy". Jan begon als matroos en groeide door tot kapitein van de "Africa Mercy". In juni 2016 heeft de familie Tuinier afscheid genomen van Mercy Ships en vanaf september 2016 zijn ze aan de slag gegaan in Sosua, Dominicaanse Republiek. Daar hebben ze 3 jaar lang nauw samengewerkt met de Amerikaanse organisatie Cups Of Cold Water. In juli 2019 heeft de familie Tuinier hun werk in de Dominicaanse Republiek overgedragen aan getrainde jeugdleiders. Vanaf augustus zijn Jan, Elizabeth en Grace Isabella in Nederland. De verwachting is dat ze ongeveer 2 jaar in Nederland zullen verblijven. Jan heeft een baan aangenomen bij Mercy Ships, op het hoofdkantoor in Texas, USA. Maar de aanvraag van een visum zal geruime tijd in beslag nemen. Wel kan Jan alvast vanuit Nederland een gedeelte van zijn nieuwe baan (Safety Manager) vanuit Nederland beginnen.
Elizabeth is zich aan het bezinnen om op enkele plekken als vrijwilligster in of rond Rotterdam in te zetten voor minder bedeelden. En Grace Isabella gaat sinds oktober naar een engelstalige school in Rotterdam, waar ze enorm geniet van de vele vriendinnen om haar heen.

Meer weten? Onze contactgegevens: Contact opnemen

Stichting Hope and Healing


Bank: NL14 RABO 0361963548
t.n.v. Stichting Hope and Healing

info@hopeandhealing.nl

© 2016 Stichting Hope and Healing

Een product van Webcart