Projecten

                                       1 MISSIE, VERSCHILLENDE PROJECTEN

Vele jaren heeft onze stichting zich mogen inzetten om er op de eerste plaats voor te zorgen dat Jan, Elizabeth en Grace Isabella op de verschillende plekken waar ze hun dienende werk mochten verrichtten, in hun levensonderhoud voorzien kon worden. 
Tot ongeveer het einde van 2019 heeft de familie Tuinier te maken met vele veranderingen. En 1 van die veranderingen is dat in de toekomst zij zich niet meer vanuit de Stichting Hope and Healing in hun levensonderhoud hoeven voorzien.
Dat is prachtig nieuws, want daardoor kunnen er een aantal projecten doorlopen in de Dominicaanse Republiek, en juist ook voor donateurs is dit geweldig, want hoe meer financiën er naar de directe hulpverlening gaan, hoe meer er gedaan kan worden!
Dit betekent dat de focus van het bestuur niet meer hoeft gaan naar de primaire levensbehoeften van de familie Tuinier, maar dat er gerichte projecten gesponsord kunnen worden.

In de nabije toekomst kunt u meer over deze verschillende projecten lezen!
HIERONDER EEN BELANGRIJK BERICHT VANUIT HET BESTUUR:
Beste vrienden en belangstellenden,

In september jl. hebben we als st. Hope and Healing u geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in het leven van de familie Tuinier. Ze bereiden zich voor op een verblijf in Texas in de V.S., waar Jan een aanstelling krijgt op het hoofdkantoor van Mercy Ships. Om deze stap te kunnen zetten is een verblijfsvergunning nodig. Het kan wel een behoorlijke tijd duren voordat deze goedgekeurd is. De uitkomst van deze visumprocedure zullen zij in Nederland afwachten. Ondertussen lijkt het erop dat Jan zijn werkzaamheden voor Mercy Ships vanuit Nederland al wel kan oppakken, maar dit is op dit moment nog niet rond. Ze zijn op dit moment op zoek naar (tijdelijke) huisvesting m.i.v. december dit jaar in de regio Krimpen aan den IJssel/Rotterdam. Dochter Isabella is inmiddels gestart op een internationale (Engelstalige) middelbare school in Rotterdam. Zolang het (deels) nodig is, blijven wij als stichting voorzien in hun levensonderhoud.

Verder hebben wij u in de vorige nieuwsbrief geïnformeerd over het vervolg van de projecten die we als stichting de afgelopen jaren in de Dominicaanse Republiek hebben ondersteund.

Bij deze willen we wat nader ingaan op de projecten die we willen blijven steunen, verdeeld over vier categorieën. Hieronder zullen we ze kort langslopen en bespreken:

Studiefinanciering jeugdleiders
We willen een selecte groep gemotiveerde jongeren – die betrokken zijn als leidinggevende in het jeugdwerk – ondersteunen in het volgen van een studie. De studiefinanciering zal alleen aangeboden worden aan de jeugdleiders die al drie jaar begeleid zijn door Jan & Elizabeth en die zij dus goed kennen. Dit zijn jongeren tussen de 14 en 21 jaar die allen uit gezinnen komen waar niet genoeg financiën zijn om schoolgeld en/of studiekosten te betalen. Een belangrijk aspect van de studie is het leren van de Engelse taal, omdat dat hen veel meer kans geeft op werk in de groeiende toerisme-sector en daarmee op een redelijk inkomen. We willen deze jeugdleiders o.a. steunen om door middel van studie los te breken uit de cirkel van armoede.

  • Kosten: een studie kost 50 dollar per maand, voor 8 jongeren bedragen deze 4800 dollar per jaar.

Eten & drinken kinderclubs
In twee dorpen waar Jan & Elizabeth nauw betrokken zijn geweest (Paraïso en La Unión) gaat de kinderclub op zaterdag door, onder leiding van de jeugdleiders. We willen ervoor (blijven) zorgen dat de kinderen die de clubs bezoeken limonade en een versnapering krijgen. Daarnaast moet er geregeld materiaal gekocht worden om de activiteiten te kunnen doen zoals knutselen etc.

  • Kosten: 100 dollar per maand per club. Dat is 2400 dollar per jaar voor twee clubs.

Noodhulp
De meeste gezinnen die in armoede leven kunnen maar net aan overleven. Als ze getroffen worden door een ongeluk, ziekte of andere oorzaken buiten hun schuld om, komen ze vaak in grote problemen. Je ziet dat ook de basisvoorzieningen zoals eten, drinken en electriciteit dan vaak niet meer betaald kunnen worden. Het is onvoorstelbaar moeilijk om die dagen, weken of maanden te overleven zonder in een neerwaartse spiraal terecht te komen. We willen een helpende hand uitsteken in de vorm van een overbruggingsperiode, waardoor er in de basisbehoeften voorzien kan blijven worden. Ook het zorgen dat kinderen in deze omstandigheden naar school kunnen blijven gaan valt hieronder. In eerdere berichten hebben we verder gesproken over het beschikbaar stellen van babymelkpoeder in schrijnende situaties. Daar willen we graag een vervolg aan blijven geven als zich opnieuw zo’n situatie voordoet.

  • Kosten: Noodhulp overbruggingsperiode: 6000 dollar per jaar.

Huisvesting
Zo nu en dan dienen zich kleinschalige losse projecten aan waarbij bouwmaterialen of soortgelijke middelen nodig zijn. Zoals bij alle projecten doen wij dit alleen bij mensen die Jan en Elizabeth persoonlijk goed kennen.

  • Kosten: Losse projecten zoals huizen verbeteren: 5000 dollar per jaar.

Tenslotte: we hebben de lokale dominee pastor Guillermo, die als vriend en collega nauw met Jan & Elizabeth heeft samengewerkt, bereid gevonden om ook het geestelijke aspect van onze hulp te blijven bieden. Denk daarbij aan huisbezoeken, gebed, in een Bijbel voorzien etc. Het is ons doel dat bij elk project dat wij ondersteunen, ook die geestelijke koppeling gelegd wordt.

Uw gift voor st. Hope and Healing zal dus grotendeels besteed worden aan deze projecten. Jan & Elizabeth zullen regelmatig contact hebben met de diverse vrienden/collega’s ter plaatse om er zorg voor te dragen dat de giften daadwerkelijk worden besteed zoals afgesproken. D.m.v. een korte nieuwsbrief met wat foto’s zullen Jan & Elizabeth u binnenkort informeren over wat er speelt in de diverse projecten.

Dank voor uw steun en gebed rondom deze projecten. Wilt u ook mee blijven bidden voor de familie Tuinier dat de visumprocedure, de zoektocht naar tijdelijke huisvesting en het contact met Mercy Ships goed zal verlopen? En dat er rust en duidelijkheid zal komen.

Mede namens Jan & Elizabeth Tuinier,

Het bestuur van st. Hope & Healing
Arjan de Pee, Carla Reurink, Hans Schaap, Hans Bauke Tuinier, Chris Vroon 

 

Meer weten? Onze contactgegevens: Contact opnemen

Stichting Hope and Healing


Bank: NL14 RABO 0361963548
t.n.v. Stichting Hope and Healing

info@hopeandhealing.nl

© 2016 Stichting Hope and Healing

Een product van Webcart