Projecten

                                       1 MISSIE, VERSCHILLENDE PROJECTEN

Binnen de Stichting Hope and Healing heeft ieder project een eigen unieke code. 
Mocht u een of meerdere projecten specifiek willen steunen, dan hoeft u eenvoudigweg alleen de Project Code te benoemen in de omschrijving en dan gaat uw gift direct volledig naar het door u geselecteerde project.
LET OP: indien er geen specifieke project code is aangegeven, dan zal de gift ten bate komen voor het levensonderhoud van de familie Tuinier.
Indien de middelen de kosten van het levensonderhoud overtreffen heeft de Stichting de mogelijkheid de extra middelen aan te wenden voor projecten, en vice-versa.

Dit zijn de lopende projecten:
(laatste update september 2018)

Project Code: DR-001
Vuilnisbelt in Sosua.

Op dit moment worden de kosten voor dit project volledig gedekt door de Cups Mission.

Op de vuilnisbelt werken ongeveer 30 tot 70 mensen in extreme armoede met geen uitzicht op een verbetering van hun leven en levenswijze.Elke dag lopen ze vanuit hun arme dorpje naar de vuilnisbelt om te werken.
5 keer per week wordt er vitamine-rijk voedsel en schoon drinkwater uitgedeeld onder deze mensen.
Enkele malen per week doen we persoonlijke huisbezoeken aan deze gezinnen waarbij we praten over de onvoorwaardelijke liefde van Jezus voor deze mensen, en in gebed gaan voor hun noden en zorgen. 
Dit is een geestelijke vorm van steun aan deze mooie mensen, zodat er niet alleen lichamelijke, maar ook geestelijke hoop en genezing kan plaatsvinden op deze stinkende hoop vuilnis en in hun dorpje.

PSALM 113:5-8     "Wie is als de Heere, onze God? Die zeer hoog woont, die zeer laag ziet, in de hemel en op de aarde; die de geringe opricht uit het stof, de arme verheft uit het vuil, om hem te doen zitten bij edelen, bij de edelen van Zijn volk"
In november 2017 heeft de voltooiing plaatsgevonden van een community center wat middenin het dorpje gebouwd is. Het doel van dit centrum is om verschillende (discipelschaps)cursussen te geven om zodoende richting te geven aan geestelijke hoop en genezing. En sinds mei 2018 is dit uitgebreid met een basketball court, wat overdekt is en dit kan gebruikt worden als extra lokaal van het community centrum. In deze basketbal court is plaats voor 90 stoelen.
Elke zaterdagmorgen is er een algemeen kinderprogramma, twee keer in de week is er een cursus voor volwassenen om te leren lezen en schrijven en sinds september 2018 is er een basketbal team gevormd van 15 jongeren.
Elk programma heeft als hoofddoel om te dienen als Disciepelschaps training, om zodoende een Bijbelse basis mee te geven aan elk persoon.

 
Project Code: DR-003
Algemeen Nood Fonds.
Dit Fonds is met recht een Algemeen Fonds. Dit kan bijvoorbeeld steun in medische kosten betekenen, of simpelweg een voedselpakket voor een gezin waar honger geleden wordt. Of een individu een financiële steun in de rug te geven waardoor situaties weer leefbaar worden. Of een tijdelijke steun voor schoolgeld, een blik baby poeder melk voor een nieuwgeborene, en ga zo maar door...
Er is voor de armen en vertrapten van de samenleving geen enkele kans om voldoende (medische) zorg te krijgen wanneer dit nodig is. 
Een kleine onschuldige wond resulteert daardoor vaak in infecties en andere ziekten. Dit kan heel makkelijk voorkomen worden door er op tijd wat aan te laten doen of de juiste medicijnen toe te dienen.
Dit is belangrijk, niet alleen voor de mensen die op de vuilnisbelt wonen, maar ook voor de arme leefgemeenschappen rondom ons in Sosua. 
We zagen de noodzaak van dit fonds in 2014 toen we tijdens een kort bezoek kennis maakten met een 16-jarige alleenstaande moeder die door de noodzakelijke prostitutie een 3-jarig zoontje had. Haar zoontje was enorm ziek en kon niet geholpen worden door gebrek aan financiën voor medicijnen... 
 

Project Code: DR-010 Golfplaten Aktie nav Orkanen 2017.
Dit Fonds is het resultaat van de orkanen Irma en Maria die beiden op korte afstand hier langs de kust raasden. Dit resulteerde in veel golfplaten/dakschade voor de toch al zo slechte voorzieningen in vele woningen van de mensen die op de vuilnisbelt werken. 
Hierdoor worden ongeveer 1000 nieuwe golfplaten voor uitgereikt en zijn we in staat om een zeer slecht huis tegen de vlakte te maken en compleet opnieuw op te bouwen. 

Meer weten? Onze contactgegevens: Contact opnemen

Stichting Hope and Healing


Bank: NL14 RABO 0361963548
t.n.v. Stichting Hope and Healing

info@hopeandhealing.nl

© 2016 Stichting Hope and Healing

Een product van Webcart