Onze missie

ONZE MISSIE

Wat is 'onze missie'?

Wij weten ons geroepen door Jezus om hoop en genezing te brengen in de meest brede zin van het Woord. Wij richten ons op de allerarmsten en verschopten van de maatschappij. Zij hebben door armoede weinig tot geen kansen op een betere toekomst. Dit alles doen wij vanuit de motivatie om te dienen en te werken zoals Jezus deed hier op aarde, vele jaren geleden. Wij willen Hem vertegenwoordigen in deze tijd. Dat is veelzijdig! 

Ons werk is volledig op vrijwillige basis en we ontvangen geen salaris. Stichting Hope and Healing is opgericht om ons de ondersteuning te kunnen bieden waardoor wij ons op het veldwerk kunnen richten terwijl het bestuur van de stichting zorg draagt voor alle zaken die onze missie mogelijk maken. De woorden “onze missie” kunt u heel breed opvatten; het is niet alleen de missie van Jan, Elizabeth en Grace Isabella, maar deze missie heeft een breed draagvlak. Daar kunt u ook onderdeel van zijn. Zonder uw steun is het niet mogelijk.

Wat kunt u doen? 

U kunt een gebed voor ons uitspreken, nu terwijl u dit leest. Tevens kunt u doneren, eenmalig of structureel. Het is onze hoop en wens om ons ook financieel zo breed mogelijk gedragen te weten, liever zoveel mogelijk structurele sponsoren van bijv. 10 euro per maand dan enkele grote sponsoren. Ook is het fijn om tijdens verlofperiodes heel praktische steun te ervaren. Voorbeelden hiervan zijn: gratis kappers- en tandartsbezoek, gebruik van auto en fiets enz. enz. Heel fijn!

In het logo van de Stichting Hope and Healing ziet u een anker, een anker heeft een ankerketting nodig. Elke schakel is belangrijk, de ketting is zo sterk als de zwakste schakel.  U en jij bent met elke vorm van gebed of betrokkenheid, een schakel in de ketting die ons als gezin de mogelijkheid geeft om onze missie te kunnen voortzetten. Dank daarvoor!

Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan”, aldus onze Heere Jezus Christus in Mattheus 25:40

Meer weten? Onze contactgegevens: Contact opnemen

Stichting Hope and Healing


Bank: NL14 RABO 0361963548
t.n.v. Stichting Hope and Healing

info@hopeandhealing.nl

© 2016 Stichting Hope and Healing

Een product van Webcart